Ugreen
Đầu UTP Ugreen 20390

0
126.000 VNĐ
(Giá thay đổi) Liên hệ

Đầu UTP Ugreen 20390

  • Giao tiếp: Đầu nối mạng LAN RJ45
  • Màu sắc: Đen
  • Chất liệu: Nhựa PVC

Ugreen
Đầu nối mạng RJ 45 Ugreen 20391

0
153.000 VNĐ
(Giá thay đổi) Liên hệ

Đầu nối mạng RJ 45 Ugreen 20391

  • Giao tiếp: Đầu nối mạng RJ 45
  • Màu sắc: Trắng